Oogstgave

Oogstgave

De oogstgave is een traditie binnen de Stöppelhaene. In de eerste jaren van Stöppelhaene stelden de boeren in Salland een aantal garven rogge of andere gewassen beschikbaar voor de oogstgave. De Sallandse boer zamelde deze in en gaf de opbrengst namens alle boeren van Salland aan de geestelijkheid. Deze opbrengsten kwamen ten goede aan de armen en zieken in Raalte en omgeving. Het karakter van de oogstgave is veranderd: er wordt nu geld, in plaats van oogstproducten ingezameld.

De Sallandse Boer is er nog steeds en ook de kerken verlenen nog jaarlijks hun medewerking aan de Oogstgave. De oogstgaven komen tegenwoordig niet meer alleen van de boeren, maar van de hele Raalter bevolking. De opbrengsten komen ieder jaar ten goede aan een ander landbouwproject in het buitenland. Stöppelhaene gaat alleen in zee met organisaties, die ook daadwerkelijk kunnen laten zien wat er met het geld gebeurd is. Het gaat om afgebakende projecten met een agrarisch karakter, waarbij het liefste iemand uit Salland betrokken is.

Voor 2018 heeft de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte (WOR) gekozen voor het oogstgaveproject Mount Neverrest. Dit project is voorgedragen door het Carmel College Salland. Zestien VMBO-leerlingen van deze school hebben tijdens hun reis naar Thailand in het voorjaar een bezoek aan dit project gebracht. Mount Neverrest is een project voor een school voor gehandicapte kinderen en jongeren. Voor deze kinderen zijn er in Thailand geen voorzieningen; de school moet zichzelf bedruipen. Met de opbrengst kan een irrigatiesysteem worden aangelegd en de bodem bewerkt en beplant met eetbare gewassen. Met de inkomsten van de gewassen kan niet alleen de school, maar ook de ouders en de lokale bevolking zelfredzaam worden.  De kwetsbare kinderen zijn verzekerd van een veilige opvang, een nuttige daginvulling en passende scholing op weg naar zelfredzaamheid. 

De leerlingen van het Carmelcollege hebben ze een Facebookpagina gemaakt én een kort filmpje om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat de Sallandse bevolking deze kinderen en jongeren steunt door een bijdrage aan de oogstgave. 

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:

’Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

De Stichting Oogstgave Stöppelhaene Raalte is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

Een gift aan een ANBI-instelling heeft fiscale voordelen voor de schenker.  


Publicatie ANBI gegevens van de Stichting Oogstgave Stöppelhaene

 

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2018

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2017

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2016

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2015

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2014

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2013

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2012

 Hieronder een weergave van de projecten en opbrengsten van voorgaande jaren: 


2004
    

“Geef voor een kas” Bolivia
€ 29.050,-  

2005   
Maak heel wat gebroken is Rwanda
€ 27.050,-  

2006   
Project Moldavië
€ 26.675,-  

2007   
Hart voor Noord Oost Sri Lanka
€ 31.600,-  

2008   
 “Vrouwen voor vrouwen” Ethiopië
€ 30.850,-  

2009   
Vruchten voor Bangladesh
€ 31.450,-  

2010   
Kitojo dorp in Oeganda
€ 33.600,-  

2011   
Switi Village, Zambia
€ 31.700,-  

2012   
Aurora, Filippijnen
€ 32.450,-  

2013
Greenhouse-project in Kenia
€ 33.100,-

2014
Gezinslandbouwproject in Mooto (Congo)
€ 30.500,-

2015
Landbouwproject oorlogsweduwen Noord-Oost Sri Lanka
€ 29.350,-

2016
'Groeikansen aan de rand van de woestijn' in Kaya in Burkina Faso
€ 28.250,-

2017
'Groentetuinen in Nicaragua' in Larreynaga
€ 26.600,-

2018
'mount Neverrest in Thailand
€ 30.100,-