Roggemaaiersdag

Roggemaaiersdag werd in 2017 gehouden op zaterdag 22 juli van 10.00 tot 14.00 uur aan de Knapenveldsweg in Raalte. 

Het is de warming-up voor Stöppelhaene, in de jaren ’70 van de vorige eeuw werd deze dag voor het eerst toegevoegd aan het programma. Die dag is standaard op een zaterdag dicht bij de dag van Sint Jacobus, de patroonheilige van de rogge en de oogst. Rond deze Heiligendag vond vroeger altijd de oogst plaats. Roggemaaiersdag is altijd op de akker bij de Landwinkel de Knapenvelder in Raalte.

De rogge wordt op traditionele wijze met de hand gemaaid en tot garven gebonden. Naast het roggemaaien valt er echter nog veel meer te beleven. Haantjes plakken voor kinderen is elk jaar weer een succes, en ze kunnen ook oud-Hollandse spelletjes doen. Een imker laat zijn bijen zien.

Er zijn kramen met informatie over zelf meedoen aan Stöppelhaene. Er wordt uitleg gegeven hoe men het mooist zaden kan plakken voor bijvoorbeeld een (kleine) wagen voor het oogstcorso of mooie straat- en gevelversiering. Tussen 22 juli en 23 augustus kun je best nog iets moois maken en een gooi naar de prijzen doen met de straat of met een groep vrienden. Ook zijn er Stöppelhaenevlaggen en vlaggetjes te koop.
De WOR geeft informatie over het oogstgaveproject van 2017. 

Bezoekers kunnen koffie en thee, eventueel met een plak krentenwegge, of frisdrank kopen. Ook is er boerenijs en worden er hamburgers gebakken. Uiteraard kan ook de Landwinkel van De Knapenvelder worden bezocht.

Sallandse boer
Elk jaar wordt tijdens de Roggemaaiersdag de nieuwe Sallandse boer bekend gemaakt. Wim Jalink, Sallandse boer 2016, draagt zijn taken dan over aan zijn opvolger. Ook dit jaar hopen wij het aanwezige publiek en de pers de Sallandse boer weer op een ludieke wijze te kunnen presenteren.

De mooiste gast
De mooiste gast? Dit is géén verkiezing van welke bezoeker de mooiste gast is op de roggemaaiersdag. Een gast is namelijk ook: zes garven (gebonden bossen) graan die na het  maaien tegen elkaar worden gezet om te drogen. De bindsters laten je graag zien hoe je moet binden en aan de gast zetten en bezoekers mogen dus zelf proberen om een mooie gast te maken.

Demonstratie Salland Ploffers
De Salland Ploffers komen met oude trekkers en werktuigen, die het allemaal nog doen. Op het weiland naast het roggeland gaan ze daadwerkelijk gras maaien hooien met oude machines. En afhankelijk van de hoeveelheid rogge, wordt er misschien ook nog een stuk rogge gemaaid met een oude graanmaaier.

School actief
Groep 6 van basisschool de Bolster is dit jaar actief betrokken bij de roggemaaiersdag en het oogstgaveproject. Sallandse boer 2016, Wim Jalink, zal in de klas vertellen over oogsten, roggemaaiersdag, Stöppelhaene, het oogstgaveproject ‘Groentetuinen in Nicaragua’ en over zijn boerderij. Ook bezoeken ze zijn melkveehouderijbedrijf. Tijdens de roggemaaiersdag zullen de kinderen bakkersproducten verkopen, waarvan de opbrengst naar de oogstgave gaat.

Oorsprong Roggemaaiersdag
Sunt Joapik heet de patroonheilige van de oogst in het Sallands. Naast de maaiers zijn op de akkers de bindsters aan het werk. Zij kleden zich voor dit toch wat zweterige werk in speciale werkkleding: het Joapikstuug. De maaiers en bindsters veranderen de golvende roggeakker in een stoppelveld waar de kippen en de haan dan nog een verloren graantje van mee kunnen pikken. En zo’n haan op het stoppelveld zorgde voor de naam van het feest Stöppelhaene.

Roggemaaiersdag is eigenlijk uit noodzaak geboren. Want begin jaren ‘70 kwam de intensivering in de landbouw op gang. Je had in de jaren ‘70 niet zo veel gemengde bedrijven meer, de boeren in de regio specialiseerden zich tot rundvee- en varkensbedrijven. En om genoeg voedsel voor het vee te hebben werden grote percelen maïs verbouwd. Dat had tot gevolg dat er niet zo veel granen meer werden verbouwd. En die heb je tijdens Stöppelhaene hard nodig. Voor versiering van praalwagens, kinderfietsen en straten, maar ook om de pleinen in het centrum van Raalte aan te kleden.

Stöppelhaene besloot daarom zelf een hectare rogge te gaan verbouwen. Daarmee werd meteen de folklore van het maaien in stand gehouden. Tijdens Stöppelhaene kun je op de Domineeskamp, voorafgaand aan de optocht, dorsdemonstraties zien, tijdens de roggemaaiersdag zie je hoe er met zicht en pik gemaaid wordt, hoe daarna de garven met kop- en kontzeel gebonden worden en hoe zes garven worden opgegast tot één gast en voorzien van een helkzeel. Dit om zodoende verder af te rijpen en te drogen voordat de oogst binnengehaald wordt.

De opbrengst van de roggemaaiersdag – stro en zaad zijn handel – komt ten goede aan het oogstproject, de Sallandse collecte om elders in de wereld ook mee te werken aan een goede oogst.

Lees hier meer over de Sallandse Boer.

Bekijk hier het filmpje van de roggemaaiersdag 2016.