Oogstgave

Oogstgave

De oogstgave is een traditie binnen de Stöppelhaene. In de eerste jaren van Stöppelhaene stelden de boeren in Salland een aantal garven rogge of andere gewassen beschikbaar voor de oogstgave. De Sallandse boer zamelde deze in en gaf de opbrengst namens alle boeren van Salland aan de geestelijkheid. Deze opbrengsten kwamen ten goede aan de armen en zieken in Raalte en omgeving. Het karakter van de oogstgave is veranderd: er wordt nu geld, in plaats van oogstproducten ingezameld.

De Sallandse Boer is er nog steeds en ook de kerken verlenen nog jaarlijks hun medewerking aan de Oogstgave. De oogstgaven komen tegenwoordig niet meer alleen van de boeren, maar van de hele Raalter bevolking. De opbrengsten komen ieder jaar ten goede aan een ander landbouwproject in het buitenland. Stöppelhaene gaat alleen in zee met organisaties, die ook daadwerkelijk kunnen laten zien wat er met het geld gebeurd is. Het gaat om afgebakende projecten in arme landen met een agrarisch karakter of met betrekking tot voedselvoorziening, waarbij het liefste iemand of een organisatie uit Salland betrokken is. De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Raalte (WOR) zorgt voor de keuze van het project en onderhoudt het contact met het project.

Voor 2019 heeft de WOR gekozen voor een tuinenproject op het Filipijnse eiland Negros. In het vissersdorp Old Sagay landt jaarlijks een Sallands groepje vrijwilligers dat samen met de bevolking in een tijdspanne van 2 weken een aantal orkaan bestendige woningen bouwt. Sinds 2001 organiseert deze enthousiaste groep in Salland acties om zo doende bouwmaterialen te financieren waarmee met vereende krachten in Old Sagay een flink aantal woningen wordt gebouwd. 

Tegelijk met de bouw van huizen is onlangs een tuinenproject ontwikkeld, waardoor de bevolking gevarieerd en gezond voedsel kan verbouwen. Deze dorpstuin komt ten goede aan de gehele gemeenschap en vereist dan ook een gezamenlijke inzet van de bewoners van dit vissersdorp. Onder leiding van een lokale stichting èn met de opbrengst van de oogstgave kan de schop in de loop van het jaar echt de grond in!

Helaas is op de oogstgave zakjes vermeld dat deze in Raalte dorp aan huis worden opgehaald op maandag 19 en dinsdag 20 augustus a.s. Dit moet zijn op maandag 26 en dinsdag 27 augustus.

Meer informatie over dit project en de projecten van voorgaande jaren. 

Naast de deurcollectes kan geld gestort worden op:

’Oogstgave’, bankrekening NL45 RABO 0142 9671 57

De Stichting Oogstgave Stöppelhaene Raalte is een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI).

Een gift aan een ANBI-instelling heeft fiscale voordelen voor de schenker.  


Publicatie ANBI gegevens van de Stichting Oogstgave Stöppelhaene

 

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2018

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2017

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2016

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2015

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2014

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2013

Verantwoording ANBI Oogstgaveproject 2012


Hieronder een weergave van de projecten en opbrengsten van voorgaande jaren: 

2018
'Mount Neverrest' in Thailand
€ 30.100,-

2017
'Groentetuinen in Nicaragua' in Larreynaga
€ 26.600,-

2016
'Groeikansen aan de rand van de woestijn' in Kaya in Burkina Faso
€ 28.250,-

2015
Landbouwproject oorlogsweduwen Noord-Oost Sri Lanka
€ 29.350,-

2014
Gezinslandbouwproject in Mooto (Congo)
€ 30.500,-

2013
Greenhouse-project in Kenia
€ 33.100,-

2012   
Aurora, Filippijnen
€ 32.450,- 

2011   
Switi Village, Zambia
€ 31.700,-  

2010   
Kitojo dorp in Oeganda
€ 33.600,-  

2009   
Vruchten voor Bangladesh
€ 31.450,-  

2008   
'Vrouwen voor vrouwen' Ethiopië
€ 30.850,-  

2007   
Hart voor Noord Oost Sri Lanka
€ 31.600,-  

2006   
Project Moldavië
€ 26.675,-  

2005   
'
Maak heel wat gebroken is' Rwanda
€ 27.050,-  

2004   
'Geef voor een kas' Bolivia
€ 29.050,-